Po seminářích v Ostravě, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem, Liberci, Brně, Olomouci se opakují semináře na téma Jak vést obecní kroniku aneb Kronikáři v 21. století ve Zlíně a v Brně.
Během pětihodinového semináře máte možnost nahlédnout „do kronikářské kuchyně“ autora těchto stránek, seznámit se s novými trendy kronikářské práce a zejména aktuální legislativou (Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb., Archivní zákon č. 499/2004 Sb., Zákon na ochranu osobních údajů 101/2000Sb.) ve vztahu k obecní kronice a získat zajímavý metodický materiál pro svoji práci. 26.2.2009 se bude konat seminář ve Zlíně, 19. března 2009 v Brně.
Bližší informace a přihlášky najdete na adrese pořadatele semináře – akreditované organizace – Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s. – http://www.vcvscr.cz/