Asi 50 lidí si ve čtvrtek 21. ledna 2010 přišlo do Knihovny Karla Dvořáčka vyslechnout přednášku Mgr. Roberta Bílka o kronikách města Vyškova. Současný kronikář účastníkům promítnul a slovem doprovodil připravenou prezentaci, ve které nejprve přiblížil historické kořeny činnosti od Dalimila po Františka Jana Vaváka a pak posluchačům ozřejmil právní předpisy, kterými se kronikáři obcí řídili a řídí.
V další části se věnoval územnímu a demografickému vývoji současného města Vyškova, ke kterému bylo v průběhu minulého století postupně přičleněno 6 obcí (Brňany, Křečkovice, Lhota, Nosálovice, Opatovice a Rychtářov) a 1 městys (Dědice). Město má nyní (stav k 31.12.2009) 21.491 obyvatel, 3.539 domů s číslem popisným a území o rozloze 5.041 ha.
Pak již následovalo představení kronik jednotlivých, dříve samostatných, obcí a jejich celkem 34 kronikářů. Na závěr vystoupení požádal Mgr. Bílek veřejnost o spolupráci při pátrání po zmizelých kronikách Lhoty, Opatovic a Rychtářova a také při doplňování bílých míst historie města. Již delší dobu například hledá materiály k odstraněnému pomníku obětem 1. světové války v Nosálovicích, k lokalizaci První moravsko-slezské továrny na plynové motory Koniakovský a Vávra v Nosálovicích, podílové listy Lázní Marchanice či fotografie z regulace řeky Hané.Přítomní si mohli volně prohlédnout kopie kronik z posledního období a postupně, pod dohledem kronikáře, krásně ilustrovanou kroniku městečka Dědic a také první psanou kroniku města Vyškova (poslední dvě jmenované zapůjčené ze SOkA ve Slavkově u Brna).
Ozdobou setkání bylo vzpomínání předešlého kronikáře Mgr. Vladimíra Čamka, čerstvého devadesátníka.
Přednáška byla opravdu zajímavá, protože besedující účastníci opouštěli knihovnu dlouho po zavírací hodině.

Mgr. Robert Bílek
kronikář města Vyškova